Nowa firma - franczyza

Franczyzna

nowa-firma.com.pl


Franczyza

Jest to metoda sprzedaży usług bądź towarów między współpracującymi ze sobą, odrębnymi finansowo i prawnie firmami. Głównym założeniem takoż systemu, jest nadanie przez franczyzodawcę ścisłych warunków oraz praw, na zasadach których jego wspólnik ma prowadzić swą działalność. W okresie trwającej umowy Franczyzobiorca w zamian za uiszczane świadczenia, otrzymuje prawo do korzystania z technologi, ogólnej wiedzy dotyczącej pracy przedsiębiorstwa, znaku firmowego, nazwy handlowej oraz wielu innych atrybutów partnera.

Z punktu widzenia franczyzobiorcy, franczyza jest sposobnością kierowania swojej firmy pod obcą marką, opierając się na sprawdzonej i pewnej technologii wspólnika. Franczyzodawca również zyskuje na takiej działalności, poprzez zwiększanie zasięgu rynkowego, przy pomocy zupełnie odrębnych firm działających pod jego znakiem handlowym. Podpisując umowę franczyzy, franczyzobiorca zgadza się na prowadzenie działalności, zgodnie z wymogami narzuconymi przez jego drugą stronę. W ten właśnie sposób buduje sieć filii o różnej specyfice ( usługowych, produkcyjnej czy też dystrybucyjnej), kierowanych przez odrębnych przedsiębiorców.

Powszechnie franczyza kojarzy się z przyzwoleniem na funkcjonowanie danej firmy pod marką znanej i cieszącej się dobra opinią firmy. Taka operacja nie jest niestety tak prosta jak by się nam wydawało. Franczyzodawca udzielając licencji użytkowania swojego loga, przekazuje swojemu partnerowi całkowity plan biznesowy, na podstawie którego, franczyzobiorca będzie od tej pory prowadził swą gospodarczą działalność.

Prócz znanej marki, cały system franczyzy opiera się również na licznych szkoleniach personelu franczyzobiorcy, wprowadzeniu metod i technologii franczyzodawcy, wspólny marketing oraz wsparcie i pomoc ze strony partnera handlowego. Konsulting między obiema firmami, ma również na celu wprowadzenie metod oraz działań związanych z zarządzaniem, polityką personalną, czy księgowością przedsiębiorstwa.

Takie właśnie działania mają zadanie ułatwić franczyzobiorcy kierowanie swojego biznesu w taki sposób, aby w jak najkrótszym czasie opanował metody i działania, wykorzystywane przez franczyzodawcę. Daje to możliwość przyniesienia franczyzobiorcy, dużego sukcesu rynkowego.

Franczyza w Polsce

Franczyza w Polsce obecnie przechodzi swój rozkwit. W naszym kraju wiele jest ofert franczyzowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych firm. Oferty franczyzowe są bardzo różnorodne - od firm gastronomicznych, do bankowości.